Ontwikkelen in vertrouwen, vertrouwen in ontwikkelen

Ieder kind hoort erbij * Elk kind is een talent *
We helpen je met respect vooruit in de wereld

Inloggen

College van Bestuur

In het kader van de splitsing van bestuur en toezicht wordt het bestuur (het bevoegd gezag) gevormd door de voorzitter van het College van Bestuur.
De bestuursvoorzitter legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de inspectie, hij voert verder een dialoog met de schooldirecteuren, de maatschappelijke partners, de gemeenten en de GMR.
 
Het College van Bestuur bestaat uit één bestuurder:
De heer C.C. Fikenscher MOC

Jaarverslag 2014
Door te klikken op Financieel Jaarverslag 2015 komt u in het jaarverslag van de Stichting Scholengroep Holland. In dit verslag treft u de verantwoording over de activiteiten zoals die hebben plaatsgevonden gedurende het afgelopen jaar.

Copyright 2013 | Scholengroep Holland, stichting openbaar primair onderwijs | Raadhuisplein 41

2914KM Nieuwerkerk aan den IJssel | Tel: 0180 - 399 673 | powered by emjee ICT diensten