Ontwikkelen in vertrouwen, vertrouwen in ontwikkelen

Ieder kind hoort erbij * Elk kind is een talent *
We helpen je met respect vooruit in de wereld

Inloggen

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het door de voorzitter van het College van Bestuur gevoerde beleid.
De voorzitter van het College van Bestuur legt verantwoording af over het gevoerde beleid door middel van managementrapportages.

Samenstelling Raad van Toezicht:

De heer A. Verbooij (voorzitter)
Mevrouw S. Hardenbol (secretaris)
De heer J.J. den Arend (lid)
De heer R. Louwerse (lid)
Mevrouw F. Rezwani (lid)

 

Copyright 2013 | Scholengroep Holland, stichting openbaar primair onderwijs | Raadhuisplein 41

2914KM Nieuwerkerk aan den IJssel | Tel: 0180 - 399 673 | powered by emjee ICT diensten