Resultaten Tevredenheidsonderzoek 2022

    Resultaten Tevredenheidsonderzoek 2022

    09 Dec

    In april 2022 is op alle scholen van Scholengroep Holland een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd. Hierbij is aan leerlingen, ouders, medewerkers en leidinggevenden gevraagd hun mening te geven over hun school.

    Op onderstaande poster lees je hoe medewerkers aankijken tegen de arbeidsomstandigheden op de scholen, waar zij tevreden over zijn en wat in hun ogen nog wat extra aandacht nodig heeft. Ook zie je hoe de resultaten van Scholengroep Holland zich verhouden tot de landelijke gemiddelden in het basisonderwijs in Nederland. Hieruit is een mooie 7,7 gekomen!

    We willen iedereen bedanken voor het invullen van het onderzoek.