Over Scholengroep Holland

  Wij zijn Scholengroep Holland

  Over Scholengroep Holland

  Onze missie en visie

  Wij bieden ieder kind een eerlijke kans. We begeleiden hen zo, dat zij later kunnen bijdragen aan een nog fijnere maatschappij. En: wij willen dat kinderen een prettige tijd hebben op school.

  Verder lezen
  Onze missie en visie

  Ons onderwijs

  Onze scholen geven allemaal op hun eigen, unieke manier invulling aan het onderwijs. Tegelijk vormen we samen één scholengroep, verbonden door openbaar onderwijs en de visie dat ieder kind anders is en ieders verhaal ertoe doet.

  Verder lezen
  Ons onderwijs

  Openbaar onderwijs

  Scholengroep Holland gelooft met hart en ziel in openbare scholen, waar iedereen welkom is. Hier mogen kinderen ervaren dat iedereen anders is, maar ook gelijkwaardig.

  Verder lezen
  Openbaar onderwijs

  Bestuur

  Ons College van Bestuur bestaat uit één bestuurder. Het bestuur is verantwoordelijk voor het best mogelijke onderwijs en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de Onderwijsinspectie.

  Verder lezen
  Bestuur

  Raad van toezicht

  De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, die toezicht houden op het College van Bestuur. Zij adviseren de bestuurder en houden toezicht op het functioneren.

  Verder lezen
  Raad van toezicht

  GMR

  De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) vertegenwoordigt de dertien scholen van Scholengroep Holland. De leden van de GMR worden bij verkiezing benoemd. De kiesgerechtigden zijn de medezeggenschapsraden van de verschillende scholen.

  Verder lezen
  GMR

  Downloads

  Op zoek naar documenten zoals jaarverslagen of onze privacyverklaring? Hier vind je alle belangrijke documenten van Scholengroep Holland.

  Verder lezen
  Downloads

  Stafbureau

  Voor goed onderwijs zijn niet alleen goede leerkrachten nodig, maar ook teamleden die de leerkrachten ondersteunen. Ons stafbureau bestaat uit betrokken medewerkers die alle personeelszaken, financiën en interne & externe communicatie verzorgen.

  Verder lezen
  Stafbureau

  Wil je bij ons komen werken?

  Eerlijke kansen beginnen in de klas. Als leerkracht heb je een grote invloed op de ontwikkeling en het welbevinden van de leerlingen. Wij werken er daarom aan om onze leerkrachten steeds beter te ondersteunen, zodat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Ondersteunende medewerkers vinden we dan ook net zo belangrijk. 

  Wil je bij ons komen werken?