Over Scholengroep Holland

Wij zijn Scholengroep Holland

Over Scholengroep Holland

Onze missie en visie

Wij bieden ieder kind een eerlijke kans. We begeleiden hen zo, dat zij later kunnen bijdragen aan een nog fijnere maatschappij. En: wij willen dat kinderen een prettige tijd hebben op school.

Verder lezen
Onze missie en visie

Ons onderwijs

Onze scholen geven allemaal op hun eigen, unieke manier invulling aan het onderwijs. Tegelijk vormen we samen één scholengroep, verbonden door openbaar onderwijs en de visie dat ieder kind anders is en ieders verhaal ertoe doet.

Verder lezen
Ons onderwijs

Openbaar onderwijs

Scholengroep Holland gelooft met hart en ziel in openbare scholen, waar iedereen welkom is. Hier mogen kinderen ervaren dat iedereen anders is, maar ook gelijkwaardig.

Verder lezen
Openbaar onderwijs

Bestuur

Ons College van Bestuur bestaat uit één bestuurder. Het bestuur is verantwoordelijk voor het best mogelijke onderwijs en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de Onderwijsinspectie.

Verder lezen
Bestuur

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, die toezicht houden op het College van Bestuur. Zij adviseren de bestuurder en houden toezicht op het functioneren.

Verder lezen
Raad van toezicht

GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) vertegenwoordigt de dertien scholen van Scholengroep Holland. De leden van de GMR worden bij verkiezing benoemd. De kiesgerechtigden zijn de medezeggenschapsraden van de verschillende scholen.

Verder lezen
GMR

Downloads

Op zoek naar documenten zoals jaarverslagen of onze privacyverklaring? Hier vind je alle belangrijke documenten van Scholengroep Holland.

Verder lezen
Downloads

Stafbureau

Voor goed onderwijs zijn niet alleen goede leerkrachten nodig, maar ook teamleden die de leerkrachten ondersteunen. Ons stafbureau bestaat uit betrokken medewerkers die alle personeelszaken, financiën en interne & externe communicatie verzorgen.

Verder lezen
Stafbureau

Wil je bij ons komen werken?

Eerlijke kansen beginnen in de klas. Als leerkracht heb je een grote invloed op de ontwikkeling en het welbevinden van de leerlingen. Wij werken er daarom aan om onze leerkrachten steeds beter te ondersteunen, zodat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Ondersteunende medewerkers vinden we dan ook net zo belangrijk. 

Wil je bij ons komen werken?