Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

  De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) vertegenwoordigt de dertien scholen van Scholengroep Holland. Als er meer kandidaten zijn dan plaatsen, worden de leden van de GMR bij verkiezing benoemd. De kiesgerechtigden zijn de medezeggenschapsraden van de verschillende scholen. De zittingsperiode van een GMR-lid is drie jaar. Na deze periode van drie jaar kan een lid zich opnieuw verkiesbaar stellen.

  Wat doet de GMR?

  De GMR brengt advies uit of geeft instemming aan beleidsvoornemens van het bestuur die alle scholen (of een meerderheid van de scholen) aangaan. In de praktijk betekent dit dat voorstellen over personeelsbeleid en financieel beleid vaak moeten worden voorgelegd. Hierbij kan gedacht worden aan meerjarenformatiebeleid, scholingsbeleid, verdeling van de middelen en ken- en sturingsgetallen.

  Visie en missie

  De GMR wil een volwaardige medezeggenschapsrol vervullen. De standpunten en uitgangspunten van de GMR worden door het bestuur meegenomen in de ontwikkeling, vaststelling en uitvoering van het beleid. Als dynamische sparringpartner van het bestuur, spant de GMR zich in om het belang van medezeggenschap uit te dragen. Inzicht in en respect voor elkaars verantwoordelijkheden zijn hierbij het uitgangspunt.

  Samenstelling

  Vanuit het personeel:

  • Joni Rensen
  • Mandy Buijtendijk
  • Robert den Arend - Secretaris
  • Nicolette van Wageningen
  • Mireille van Oosten
  • Maarten van Geldorp
  • Annemieke Altewischer

  Vanuit de ouders:

  • Margreet Wijsbeek – Voorzitter
  • Lieke Schouwenaars
  • Judith Schuurman 
  • Vacature - ‘t Reigerbos/IXIEJE
  • Jan Willem Rozema 
  • Antal Vee 
  • Gert-Jan Kiebert