Ons onderwijs

  Ons onderwijs

  Onze scholen geven allemaal op hun eigen, unieke manier invulling aan het onderwijs. Tegelijkertijd vormen we samen één scholengroep, verbonden door openbaar onderwijs en de visie dat ieder kind uniek is en ieders verhaal ertoe doet. Ook zijn in iedere school de kernwaarden van Scholengroep Holland terug te vinden: open, vertrouwen en groei.

  Open

  Iedereen heeft een eigen verhaal. 
  Deze verhalen delen we met elkaar. We luisteren goed naar elkaar en zijn nieuwsgierig naar de mening van anderen. We laten zien wat we doen, zowel wat goed gaat als wat beter zou kunnen. Wij staan open voor kritiek.

  Vertrouwen

  Voor kinderen en medewerkers is het belangrijk om (zelf)vertrouwen te ontwikkelen. 
  Wij zorgen voor een omgeving waarin iedereen zich op zijn gemak voelt. Een veilige omgeving is de basis om te kunnen leren. In die veiligheid dagen we kinderen en collega’s uit om zich te ontwikkelen. Wij mogen allemaal fouten maken, want daar leren we van.

  Groei

  Er is veel aandacht voor taal en rekenen en we denken goed na over passende onderwijsmethodes voor onze leerlingen. 
  Naast de basisvakken helpen wij onze kinderen bij het ontdekken van hun eigen interesses en talenten. Zo ontwikkelen ze zich met passie en plezier. Onze leerkrachten herken je aan enthousiasme, bevlogenheid en energie om de kinderen goed in hun brede ontwikkeling te ondersteunen. Scholengroep Holland investeert sterk in professionalisering van medewerkers op de werkvloer en ondersteunt dat door opleidingen.