Openbaar onderwijs

  Openbaar onderwijs

  Openbare scholen: waar verhalen samenkomen

  Scholengroep Holland gelooft met hart en ziel in de rijkdom van openbare scholen. Scholen waar iedereen welkom is en waar je mag zijn wie je bent. We zijn aangesloten bij VOS/ABB, de vereniging van openbare scholen. Openbaar onderwijs zorgt ervoor dat we leren luisteren naar elkaar, onszelf in een ander verplaatsen en leren van en met elkaar. De kernwaarden van openbaar onderwijs zijn gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting.

  Gelijkwaardigheid

  Iedereen is anders en iedereen is welkom. Iedereen verdient een gelijke stem en een gelijke kans. Gelijkwaardigheid uit zich bij ons in openheid.

  Vrijheid

  Op een openbare school leer je te denken vanuit verschillende perspectieven en krijg je de ruimte om zelf een kritische blik te ontwikkelen.

  Ontmoeting

  Op openbare scholen komen verhalen samen. Wij leren van elkaars verschillen en luisteren naar het verhaal van de ander.

  Meer lezen over openbaar onderwijs? Neem een kijkje op https://www.openbaaronderwijs.nu/ of op https://www.vosabb.nl/