Raad van toezicht

  Raad van toezicht

  De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, die toezicht op het College van Bestuur. Met managementrapportages legt het College van Bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid. Zij houden toezicht op het functioneren van de bestuurder en adviseren deze. Zij geven goedkeuring aan de meerjarenbegroting en de strategie voor de langere termijn.

  Samenstelling

  Mevrouw N. Rezwani – Voorzitter

  • Hoofdfunctie: Hogeschooldirecteur bij Inholland
  • Nevenfunctie: Voorzitter RvT U-Centraal
  • Aandachtsgebied: financiën en remuneratie
  • Eerste benoeming: 1 augustus 2015
  • Reglementair aftredend: 1 augustus 2023

  Mevrouw M. Brand

  • Hoofdfunctie: Hoofd Kioo (Kwaliteit en Innovatie in Onderwijs en Opvang) bij Sopoh
  • Aandachtsgebied: Onderwijs
  • Eerste benoeming: 1 mei 2019
  • Reglementair aftredend: 1 mei 2023

  De heer G.L. Schenk – Vicevoorzitter

  • Hoofdfunctie: Senior consultant
  • Nevenfunctie: Voorzitter Commissie Bezwaar en Beroep Spaarnesant Haarlem
  • Aandachtsgebied: onderwijs en huisvesting
  • Eerste benoeming: 1 augustus 2018
  • Reglementair aftredend: 1 augustus 2026

  De heer J.F. Vermeulen

  • Hoofdfunctie: Senior director Accountancy Onderwijsgroep bij PwC
  • Nevenfunctie: Lid RvT Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort en omgeving, lid werkgroep Onderwijs van de NBA
  • Aandachtsgebied: Financiën
  • Eerste benoeming: 23 juni 2020
  • Reglementair aftredend: 23 juni 2024

  De heer D.B. van Woudenberg

  • Hoofdfunctie: Wethouder gemeente Leiderdorp
  • Nevenfunctie: Voorzitter stichting Petje af Rotterdam-Noord, Penningmeester D66 Zuiderplas en D66 Zuid-Holland, Eigenaar Banjaard 213 BV, Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst West-Holland
  • Aandachtsgebied: Remuneratie
  • Eerste benoeming: 23 juni 2020
  • Reglementair aftredend: 23 juni 2024