Raad van toezicht

  Raad van toezicht

  De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, die toezicht op het College van Bestuur. Met managementrapportages legt het College van Bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid. Zij houden toezicht op het functioneren van de bestuurder en adviseren deze. Zij geven goedkeuring aan de meerjarenbegroting en de strategie voor de langere termijn.

  Samenstelling

  Mevrouw N. Rezwani – Voorzitter

  Hoofdfunctie:

  • Hogeschooldirecteur bij Inholland

  Nevenfuncties:   

  • Gecertificeerd lid van Netwerk Interim Toezichthouder Onderwijs (NITH) (vanaf feb. 2018)
  • Aanvankelijk voorzitter van de Raad van Toezicht U-Centraal te Utrecht (vanaf 2016 tot op heden en vanaf september 2021 lid)
  • Lid RvT bij Partner voor Jeugd in Amsterdam vanaf 1 juli 2023

  Eerste benoeming: 1 januari 2016, herbenoemd op 1 januari 2020
  Reglementair aftredend: 1 januari 2024 (verlengd tot 1 augustus 2024)

  Mevrouw M. Brand

  Hoofdfunctie:

  • Programmamanager Actualisatie Kerndoelen SLO.

  Eerste benoeming: 1 mei 2019, herbenoemd 1 mei 2023
  Reglementair aftredend: 1 mei 2027

  De heer G.L. Schenk – Vicevoorzitter

  Hoofdfunctie:

  • Senior consultant

  Nevenfuncties: 

  • Voorzitter Commissie Bezwaar en Beroep Spaarnesant Haarlem.


  Eerste benoeming: 1 augustus 2018, herbenoemd op 1 augustus 2022
  Reglementair aftredend: 1 augustus 2026

  De heer J.F. Vermeulen

  Hoofdfunctie:

  • Toezichthouder en senior consultant bij publieke instellingen (tot 1 januari 2023 senior director Accountancy Onderwijsgroep bij PwC).

  Nevenfuncties: 

  • Lid RvT Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o. te Amersfoort.
  • Voorzitter RvT Scholengemeenschap De Rooi Pannen.
  • Lid RvT Stichting Katholiek Onderwijs Soest-Soesterberg.
  • Lid RvT HZ University of Applied Sciences te Vlissingen.
  • Eigenaar Farmill Financial Consultancy.

  Eerste benoeming: 23 juni 2020, effectief 1 september 2020
  Reglementair aftredend: 23 juni 2024

  De heer D.B. van Woudenberg

  Hoofdfunctie:

  • Wethouder gemeente Capelle aan den IJssel.

  Nevenfuncties: 

  • Vicevoorzitter Recreatieschap (Park) Hitland
  • Lid RvT Junis Kinderopvang.


  Eerste benoeming: 23 juni 2020, herbenoemd 23 juni 2024
  Reglementair aftredend: 23 juni 2028