De Klipper - Locatie Gouden Uillaan

  De Klipper - Locatie Gouden Uillaan

  De Klipper - Locatie Gouden Uillaan

  Openbare school De Klipper

  Daltonschool De Klipper is een openbare school waar leerlingen in de gelegenheid worden gesteld zich aan de hand van onze opvoedkundige en onderwijskundige uitgangspunten te ontwikkelen tot volwaardige en weerbare mensen in onze multiculturele samenleving. Respect voor ieders mening, geloofsovertuiging en achtergrond vormt hiervan de basis.

  Contact

  Gouden Uillaan 28 2652 KJ Berkel en Rodenrijs
  directie@daltondeklipper.nl 010-5113280 Bezoek website

  "Verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, effectiviteit en reflectie zijn onze kernwaarden"

  Op onze school vinden we de volgende zaken belangrijk:

  • Het welbevinden van iedereen.
  • Het verwerven van kennis en vaardigheden, het bieden van ontplooiingsmogelijkheden op een breed gebied.
  • Het ontwikkelen van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit en reflectie.
  • Het goed voorbereiden op het voortgezet onderwijs; qua niveau, studievaardigheden en werkhouding.
  • Het rekening houden met verschillen tussen kinderen.
  • Het bieden van zorg aan leerlingen die dat nodig hebben op grond van zorgvuldige afwegingen. We hebben hiertoe een uitstekend leerlingvolgsysteem en een zorgstructuur.
  • Een goede relatie tussen kinderen, teamleden, ouders en andere betrokkenen met daarin een open houding en een luisterend oor.
  • Het aanbieden van onderwijs dat past bij deze tijd – actueel, eigentijds.

  De locatie

  Dit gebouw staat in de moderne en groene wijk Westpolder in de Gouden Uilbuurt, aan de Gouden Uillaan 28. Het gebouw is modern, ruim opgezet met een inpandige buitenschoolse opvang. Aan de school hebben we een omheind schoolplein met daarnaast een groene speeltuin met speeltoestellen. Hier maken wij ook gebruik van. In het pand is een speelzaal voor bewegingsonderwijs aan de kleutergroepen. Naast het gebouw is de gymzaal Westpolder gelegen waar wij ook gymonderwijs geven. Openheid, licht en transparantie maken veel verschillende werkvormen binnen de Daltonuitgangspunten mogelijk. De leerlingen kunnen op veel plekken in het gebouw zowel spelen als werken in o.a. werkcoupés. Bovendien beschikken we over een centrale ruimte waar we veel verschillende activiteiten doen, zoals optredens en voorstellingen door en voor kinderen.