De Klipper - Locatie Oudelandselaan

  De Klipper - Locatie Oudelandselaan

  De Klipper - Locatie Oudelandselaan

  Openbare school De Klipper

  Daltonschool De Klipper is een openbare school waar leerlingen in de gelegenheid worden gesteld zich aan de hand van onze opvoedkundige en onderwijskundige uitgangspunten te ontwikkelen tot volwaardige en weerbare mensen in onze multiculturele samenleving. Respect voor ieders mening, geloofsovertuiging en achtergrond vormt hiervan de basis.

  Contact

  Oudelandselaan 141 2652 ER Berkel en Rodenrijs
  directie@daltondeklipper.nl 010-5113280 Bezoek website

  "Verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, effectiviteit en reflectie zijn onze kernwaarden"

  Wij zijn een openbare school: iedereen is welkom. Verschillen, in overtuiging en persoon, zien wij als een verrijking van ons onderwijs. Ze maken dat onze kinderen elkaar beter leren begrijpen en ervaren hoe onze huidige samenleving werkt. Onze school zien wij hierin als basis om te oefenen, ervaren, begrijpen en ontwikkelen.

  Om de kinderen voor te bereiden op hun deelname in de maatschappij geven wij hieraan invulling vanuit de vijf pijlers van het Daltononderwijs: verantwoordelijkheid in gebondenheid, zelfstandigheid, samenwerking, effectiviteit en reflectie.

  Ons onderwijs gaat in op de behoeftes, interesses en talenten van ieder kind. Ons onderwijs is adaptief onderwijs in een breed aanbod: er is differentiatie (verschil) in de gestelde doelen, instructie en verwerking op zowel cognitief, als op sociaal en persoonlijk gebied. We willen uw kinderen eigenaar maken van hun ontwikkeling en leerproces. Hierbij sluit het Daltononderwijs goed aan.

  Wij willen dat uw kinderen zich in een plezierige, vertrouwde en veilige omgeving ontwikkelen tot een sterke persoonlijkheid met een kritische, democratische grondhouding.

  De locatie
  Dit gebouw staat in de wijk Meerpolder, aan de Oudelandselaan 141. Het gebouw maakt deel uit van “Het Mozaïek”. Het is een multifunctioneel gebouw met daarin woningen, het gezondheidscentrum, nog een andere basisschool, een buitenschoolse opvang, en midden in het gebouw een grote binnenspeelplaats voor de kinderen van de groepen 1/2. In het gebouw zit ook een speelzaal waar onze kleuters bewegingsonderwijs krijgen. Op loopafstand in de Oostmeerhal hebben onze kinderen uit de andere groepen gymonderwijs.

  Openheid, licht en transparantie maken veel verschillende werkvormen binnen de Daltonuitgangspunten mogelijk. De leerlingen kunnen op veel plekken in het gebouw spelen, werken en samenwerken op uitnodigende plekken zoals onze werkcoupés. Bovendien beschikken we over een centrale hal waar we veel verschillende activiteiten doen, zoals optredens en voorstellingen door en voor kinderen.