Omnia

Omnia

Omnia

Openbare Basisschool Omnia

Omnia is een openbare basisschool. Dat betekent dat kinderen van elke overtuiging, geslacht of sociaal-culturele achtergrond welkom zijn. Ieder kind wordt als waardevol individu gezien.

Contact

De Poort 6 2631 PT Nootdorp
info@basisschoolomnia.nl 0153105310 Bezoek website

“Betrokken leerkrachten en methodes van deze tijd.”

Wederzijds respect
Op een openbare school is er respect voor ieders mening en worden verschillende opvattingen aangegrepen om met en van elkaar te leren.

Waarden en normen
Op een openbare school worden de normen en waarden van de Nederlandse samenleving gerespecteerd. Deze bieden ruimte voor opvattingen van minderheden.

School en de samenleving
De openbare school heeft een open karakter. Zij betrekt de omgeving actief bij haar activiteiten en neemt zelf actief deel aan de omgeving.

Levensbeschouwing en godsdienst
Op de openbare school is ruimte voor levensbeschouwing en godsdienst, omdat deze onlosmakelijk verbonden zijn aan de samenleving. 

De openbare school is de wereld in het klein! Je oefent en leert er voor later.