‘t Reigerbos - Locatie Koningskwartier

  ‘t Reigerbos - Locatie Koningskwartier

  ‘t Reigerbos - Locatie Koningskwartier

  Openbare Basisschool ’t Reigerbos

  ’t Reigerbos is een school waar een kind volledig tot z’n recht komt, sociaal emotioneel alsook cognitief. Wij werken aan alle aspecten van de ontwikkeling van het kind. We leren kinderen samen te werken, te geloven in zichzelf en in hun talenten, hun gevoelens te uiten en respect voor elkaar te hebben. We leren kinderen regels en afspraken te gebruiken om een prettige leefomgeving en sfeer te creëren en geven zelf het goede voorbeeld. Ieder kind wil graag leren. Kinderen leren graag op ‘t Reigerbos door te spelen, de omgeving te ontdekken, samen te werken, zich te presenteren, kennis te verwerven op een eigen niveau, kwaliteiten te ontwikkelen en verantwoording te nemen binnen een gestructureerde rijke leeromgeving. 

  Sinds januari 2022 heeft ‘t Reigerbos officieel een school in de wijk Koningskwartier te Zevenhuizen. Dit werd ingeluid met de start van de eerste kleutergroep op locatie Koningskwartier. Om voor alle kinderen uit de wijk Koningskwartier in een veilige omgeving goed openbaar onderwijs te kunnen verzorgen, bieden wij vanaf het schooljaar 2022-2023 aan alle groepen onderwijs.

  Contact

  Koning Willem-Alexanderlaan 121-123 2761 HK Zevenhuizen
  info@reigerbos.nl 0180638330 Bezoek website

  “Samen op weg –met elkaar en voor elkaar – in vertrouwen.”

  Leefstijl
  We leren kinderen regels en afspraken te gebruiken om een prettige leefomgeving en sfeer te creëren en geven zelf het goede voorbeeld. Dit doen wij onder andere met behulp van “Leefstijl”, een methode waar sociaal-emotionele vaardigheden worden aangeleerd en getraind. Kinderen leren zich bewust te zijn van normen en waarden en hoe je deze in de omgang met anderen toepast. ’t Reigerbos hanteert drie schoolregels op basis waarvan elke groep haar eigen regels maakt en bewaakt. Tevens zetten we het “Taakspel” in om kinderen bewust te maken van een goede taakopvatting en stimuleren we gewenst gedrag.

  Pestgedrag wordt effectief aangepakt met de No Blame methode: “Sta op tegen Pesten”.

  Talent
  We stimuleren kinderen hun talenten te ontwikkelen op alle gebieden. We focussen op een brede en verdiepende kennisontwikkeling. Kinderen worden uitgerust met kennis, vaardigheden, attitudes en de weerbaarheid die zij straks nodig zullen hebben om succesvol hun weg te kunnen vinden in de maatschappij van de 21e eeuw. Kinderen op ’t Reigerbos zijn  medeverantwoordelijk  voor het gebouw, hun spullen en de omgang met elkaar.

  Identiteit
  ‘t Reigerbos biedt leerlingen hoogwaardig, eigentijds onderwijs met aandacht voor verschillende tradities en respect voor culturen en identiteit. Cultuur, muziek, techniek en sportactiviteiten genieten veel belangstelling van zowel de leerlingen als de ouders en geven de school een eigen uitstraling.