Het Leerplein

  Het Leerplein

  Blijf jezelf ontwikkelen

  Het Leerplein is er voor ondersteuning van de ontwikkeling van de leerkracht. Wij willen onze leerlingen zo goed mogelijk onderwijs geven. En daar heb je niet alleen gelukkige leerlingen voor nodig, maar ook gelukkige leerkrachten. Met Het Leerplein zorgen we voor verbinding binnen de organisatie en voor samenwerken en samen leren van en met professionals. 

  Uit onderzoek blijkt dat leerkrachten het meest leren door in de dagelijkse praktijk nieuwe werkvormen en opgedane kennis uit te proberen en te evalueren. Je leert meer door met je voeten in de klei te staan, dan door een cursus of verdieping in de theorie. 

  Met Het Leerplein willen we insteken op deze manier van leren. Bij de leerkrachten is er sprake van intrinsieke motivatie, omdat hij/zij het beste uit alle leerlingen wil halen. We bieden dus geen cursussen aan, maar spelen in op wat er speelt op school en zijn de verbindende factor tussen professionals binnen Scholengroep Holland.

  Het Leerplein is de huisacademie van Scholengroep Holland, waar het samenwerken en samen leren van en met professionals ondersteund worden. 

  De praktijk

  Dat leerkrachten het meest leren in de praktijk, wil niet zeggen dat Scholengroep Holland geen rol speelt in de ontwikkeling van de medewerkers. Het Leerplein heeft een aantal kerntaken die bijdragen aan de optimale ontwikkeling van alle teamleden van Scholengroep Holland. 

  Samenwerking tussen scholen coördineren bij gezamenlijke ontwikkelthema’s 
  Wanneer een school bijvoorbeeld op zoek is naar een nieuwe methode of een nieuw instructiemodel, zorgt Het Leerplein ervoor dat de school in contact komt met andere scholen binnen Scholengroep Holland die al met die nieuwe methode werken of het instructiemodel zelf al toepassen. 

  Samenwerking en kennisdeling coördineren tussen de verschillende interne specialisten
  Het Leerplein organiseert kennisnetwerken voor diverse specialismen. Hierbij kan gedacht worden aan intern begeleiders, rekenspecialisten, taal- en leesspecialisten, hoogbegaafdheidsspecialisten, jonge-kind-specialisten en meertaligheidspecialisten.

  In-company trainingen organiseren voor onderwijskundige thema’s
  Het aanbod van deze trainingen is afhankelijk van de behoefte vanuit Scholengroep Holland. Er kunnen trainingen worden georganiseerd voor rekenonderwijs, leesbegrip of oudercommunicatie, maar bijvoorbeeld ook voor diverse rollen binnen een school, zoals vertrouwenspersonen en hulpverleners. 

  Een online databank (E-Wise) opzetten met diverse lezingen en webinars
  Leerkrachten, onderwijsondersteuners, intern begeleiders en schoolleiders kunnen in de online databank terecht voor lezingen en webinars over actuele vraagstukken. 

  Maatjes binnen de organisatie koppelen
  Een startende leerkracht of intern begeleider of directeur wordt gekoppeld aan een ervaren medewerker, zodat ze van elkaar kunnen leren en elkaar verder kunnen helpen. 

  Wil je bij ons komen werken?

  Eerlijke kansen beginnen in de klas. Als leerkracht heb je een grote invloed op de ontwikkeling en het welbevinden van de leerlingen. Wij werken er daarom aan om onze leerkrachten steeds beter te ondersteunen, zodat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Ondersteunende medewerkers vinden we dan ook net zo belangrijk. 

  Wil je bij ons komen werken?